קהילת הפינטק הישראלית

ברוכים הבאים!

קהילת הפינטק הישראלית (ע”ר 580572519) שמה לה למטרה לפתח את תעשיית הפינטק בישראל כענף כלכלי שייתן תנופה לצמיחה במשק ולהעסקת עובדים נוספים רבים בעלי מיומנויות מגוונות, בעלי ניסיון וכישורים מתאימים.

לקידום המטרה, העמותה הקימה ומנהלת קהילה – מרחב פעולה משותף לכל מרכיבי האקו-סיסטם של הפינטק בישראל, כולל: 

 • יזמי טכנולוגיה וחברות הזנק

 • הרגולטורים הפיננסיים ומשרדי הממשלה

 • המוסדות הפיננסיים – בנקים, חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי, שירותי השקעה וחסכון

 • האקדמיה וגופי המחקר

 • איגודים מקצועיים של התעשייה הפיננסית

 • משקיעים וקרנות השקעה

 • השלטון המקומי

 • המגזר השלישי

 • יועצים מקצועיים

 • נכון לתחילת שנת 2020 רשומים בקהילה למעלה מ- 2000 חברים.

בראש סדרי העדיפות של הקהילה: 

 •  קידום חדשנות טכנולוגית בשירותים הפיננסיים בישראל, לצורך שיפור השירות לאזרח ולקידום התחרות בענף

 •  ביסוס תעשיית הפינטק הישראלית כענף ייצוא וכמוקד למשיכת השקעות מחו”ל

 •  שיתוף פעולה עם רשויות השלטון במטרה לעצב צעדי חקיקה, מדיניות ורגולציה, שיקדמו את איתנותו של ענף הפינטק הישראלי ויחזקו את מעמדו הבינלאומי

 •  קידום החינוך הפיננסי של כלל האוכלוסייה, במגמה לעודד את הציבור לאמץ חידושים טכנולוגיים המאפשרים צרכנות נבונה, חסכון בעלויות ושיפור השירות

הרכבי הוועד המנהל והוועדה המייעצת מפורטים באתר זה.

בשנתיים האחרונות אנו משתתפים בהקמה של רשת בינלאומית של ארגונים ועמותות עם סדר יום דומה, שמקדמים את תחומי הפינטק והשירותים הפיננסיים במדינות רבות, כולל ארה”ב, בריטניה, יפן, סינגפור, הודו, אוסטרליה ועוד.

להצטרפות לקהילה נדרשת קבלת הסכמתך להיכלל ברשימת התפוצה שלנו. היא תזכה אותך בהזמנות לאירועים שלנו, עדכונים שוטפים ועוד.